Fikri Mülkiyet Hakları / Intellectual Property Rights

Intellectual Property Rights

All of the intellectual property rights regarding the content of this activity belong to the relevant right owners, and are protected under the Law on Intellectual and Artistic Works, Commercial Law, Civil Law, Code of Obligations, Law on the Protection of Personal Data, Turkish Criminal Law, and other special laws. Whether for a commercial purpose or not, the activity and its content shall not be copied, downloaded, streamed in or uploaded into any software or hardware, shared, disseminated, published, distributed or otherwise made available to third parties, without the prior written consent of the right owners. Violators shall be concurrently subject to legal and penal sanctions as per the relevant legislation.

   

Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu etkinlik içeriğine dair tüm fikri mülkiyet hakları ilgili hak sahiplerine ait olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Ticaret Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Ceza Kanunu ile diğer özel kanunlar kapsamında korunmaktadır. İlgili hak sahiplerinin önceden yazılı izni alınmaksızın, ticari amaçlarla olsun veya olmasın, etkinlik ve/veya içeriği kayıt edilemez, kopyalanamaz, herhangi bir yazılım veya donanım içerisine indirilemez veya yüklenilemez, paylaşılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz veya herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine açılamaz.

Bu hakları ihlal eden kişiler, ilgili mevzuat uyarınca eşzamanlı hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.